Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 33651 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor(s)
30-Jun-1994Kompetensi Guru dan Akhlak Dalam Belajar (Studi Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin)Maulana, DeniGhalib, Drs. Achmad
Jun-1995Tangan kecilSudarnoto Abdul Hakim; Tatang Sutahyar WM; Taufiq Alimi-
3-Oct-1995Min al-syakhshiyyati al-jamiiat : Prof. Hasan Muarif AmbaryParlindungaan Siregar-
1996Kesenjangan antara idealitas dan realitas hokum. Studi tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan mahasiswa S1 IAIN Syarif Hidayatullah JakartaHasanuddin AF-
1998Ingkar al-sunnah masa klasik (Telaah tentang pokok-pokok pikirannya)Abdul Majid Khon-
1998Work, Organisation and Industry: The Asian ExperiencePheni Chalid-
1999Khazanah naskah: Panduan koleksi naskah - naskah Indonesia SeduniaHendri Chamber - Loir; Oman Fathurahman-
1999Katalog induk naskah-naskah nusantara: Jawa Barat: koleksi lima lembagaOman Fathurahman; Edi S. Ekadjati; Undang A.Darsa-
1999Jakarta-Karawang-Bekasi dalam gejolak revolusi : perjuangan Moeffreni Moe'minDien Madjid-
1999Sufi order and resistance movement : the sanusiyya of Libya,1911-1932Awalia Rahma-
1999Tanbih al-masy : menyoal wahdatul wujud : kasus Abdulrrauf singkel di Aceh abad 17Oman Fathurahman-
2000منهج مقترح في التربية الدينية الإسلامية للمرحلة الثانوية بالتعليم العام في إندونيسياMohammad Syairozi DimyathiProf. Dr. Fathy Aly Younis and Prof. Dr. Samy Mahmoud Abdallah
May-2000Tafsir al-hijri: Surah an-nisaDidin Hafidhuddin; Editor, Didin Saefuddin Buchori-
Jun-2000Muhammadiyah "digugat" : Reposisi di tengah Indonesia yang berubahHaedar Nashir; M. Rusli karim; Azyumardi Azra; Faisal Ismail; Tim Wartawan Kompas; A. Qodri Abdillah Azizy; Elly Roosita; Muhammad Bakir; Nugroho F. Yudho; Mohamad Sobary; Sudarnoto Abdul Hakim; Sunaryo; Pepih Nugraha; Saleh Aldjufri; Mohamad Muzamil; Abdul Malik Fadjar; A.M. Fatwa; Ali Rizkatillah Audah; Abdul Rohim Ghazali; Jarot Doso Purwanto; S.N. Ratmana; Syamsul Arifin; H. Rosihan Anwar; Emha Ainun Nadjib; Anwar Hudijono; M.T. Arifin; Marthias D. Pandoe; Bambang Wisudo P.; Hardi Hamzah; Sritua Arief; M. Sjafe'i Hassanbasari-
2001Peranan perpustakaan dalam pembinaan minat baca dan menulisKosam Rimbarawa-
2001Syariat islam yes, syariat islam no: dilema piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945Khamami Zada-
2001Mencari Wajah Post-Tradisionalisme IslamKhamami-
2001Pustakawan dan Teknologi InformasiHani Qonita-
2001Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & KekuasaanBudi Sulistiono-
2001Dialog kebudayaan : teori metodologi (perspektif antropologi)Imam Subchi-